HALLONBERGENS BIBLIOTEK

Biblioteket ligger mitt i Hallonbergens centrumbyggnad och vill vara en samlings-plats för främst barn och ungdomar. Uppdraget var framför allt att skapa en attraktiv mötesplats i centrum.

Lokalen hade dåligt med dagsljus och ganska lågt i tak. Färgerna fick binda ihop lokalen - de blå väggarna och de stora mattorna bildar en stomme tillsammans med artificiellt ljus i samarbete med belysningskonsult.

Avskilda platser skapades med olika karaktär. Tidningsläsning, bord med läs-skärmar och ett läsrum fanns också med.

Funktionsplanering, fast och lös inredning, färgsättning, koncept och inredningsprojektering, design av vinröd matta. Arbetade tillsammans med Karin Nyrén. 

   

Detta projekt arbetade jag med före jag startade eget arkitektkontor under min tid på Nyréns Arkitektkontor.


Fotograf : Gabriella Wachtmeister