VHC - UPPSALA

Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC, för Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna, Uppsala.

VHC mäter 53 000 kvadratmeter och inrymmer Sveriges enda universitets-djursjukhus och utbildningar av veterinärer, husdjursvetare och andra angränsande yrken.

Samverkan mellan arkitektur, inredning och konstnärlig utsmyckning ger centralrummet sin karaktär. 

Utmaningen i den stora genomgående entréhallen var att med inredningen bjuda in till olika sorters möten och aktiviteter för ett stort flöde av människor. De fasta sofforna ger en tydlighet och förankring i det storskaliga rummet.

Materialen i inredningen är till stor del långsiktigt hållbara naturmaterial som åldras på ett vackert sätt såsom trä, skinn och ull.

Lokaler för både forskare och studenter; bl.a. utbildnings-salar, kontor, konferensrum, matsalar och elevutrymmen. Funktionsplanering, fast och lös inredning, färgsättning, koncept och inredningsprojektering, design av mattor. Handläggande inredningsarkitekt   

Detta projekt arbetade jag med före jag startade eget arkitektkontor under min tid på Nyréns Arkitektkontor.


Fotograf : Mathias Nero